AGREGA

16.11.2015

AGREGA NEDİR?

Agrega,beton ve yol yapımında kullanılan Kum ve çakıl (veya kırmataş) karışımı olarak tanımlanmaktadır.

Agregayı inceleyecek olursak kaba ve ince agrega olarak iki kısıma ayırabiliriz. Bu iki agrega boyutunu tane büyüklüğüne göre birbirinden ayırmada  kullanılan kriter 4 mm boyutudur. 4 mm'den iri boyuttaki tanelerden oluşan kısma kaba agrega, 4 mm'den küçük boyuttaki kısma ince agrega denmektedir. Biraz daha detaylandırırsak büyüklüğü 1-4 mm arasında olan agrega kum, 8-31,5 mm arasında olan agregaya çakıl 31,5-64 mm arasında olan agregaya ise balast denilmektedir.

Doğal agrega, kum ocaklarından, dere yataklarından ya da deniz kıyısından elde edilirken , yapay agrega ise taşların, bu iş için üretilmiş araçlar (konkasör) ile kırılmasıyla mekanik olarak üretilir.

Agregalar teknik şartları inceliyecek olursak  TS 720 EN 12620 standartında  Beton agregası,TS EN 13043 standartında Bitümlü karışımlar ve yüzey uygulamalarında  kullanılan agregalar, TS EN 13242 standartında Yol dolgu agregası, TS EN 13450 standartında Demiryolu balastı tanımlanmış ve bu agregalar yukarıda belirtilen standartlara uygun olarak üretilmesi gerekmektedir.

2. AGREGALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

2.1. Agregaların Sınıflandırılması Türk Standartları Enstitiüsü tarafından agregalar aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır [1]:

 a) Agrega (Kum-Çakıl): Doğal yapay veya her iki cins yoğun mineral malzemenin, genellikle 100 mm' ye kadar çeşitli büyüklüklerdeki kırılmamış ve/veya kırılmış tanelerin bir yığınıdır.

b) Doğal Agrega: Teraslardan, nehirlerden, denizlerden, göllerden ve taşocaklarından elde edilen kırılmış veya kırılmamış yoğun yapılışlı agregadır.

c) Yapay Agrega: Yüksek fırın cüruf taşı, izabe cürufu veya yüksek fırın cüruf kumu gibi sanayi ürünü olan kırılmış veya kırılmamış yoğun yapılışlı agregadır.

 d) İri Agrega: 4 mm açıklıklı kare delikli elek üzerinde kalan agrega olup kendi içersinde çakıl, kırma taş ve yapay taş olarak 3' e ayrılır.

e) İnce Agrega: 4 mm açıklıklı kare delikli elekten geçen agrega olup kendi içersinde kum, kırma kum ve yapay kum olarak 3' e ayrılmaktadır.

 f) Taş Unu: 0,25 mm açıklıklı kare delikli elekten geçen ince malzemedir.

 g) Karışık Agrega: İnce ve iri agreganın karışımıdır ve doğal karışık agrega, hazır karışık agrega ve yerinde karışık agrega olarak sınıflandırılır.

AGREGALARDA ARANILAN TEKNİK ŞARTLAR

Agregalarda aranılan teknik şartları ele alırsak; Her agreganın kullanıldığı alana göre aşağıdaki analizler yaptırılmalı ve uygunluk beyanı alması gerekmektedir.Bu analizler,

Agrega Tane Sınıfı ve Kategori tayini

( Elek Analizi)

Çok İnce Malzeme Muhtevası

Çok İnce Malzeme Kalitesi İçin Metilen Mavisi

Çok ince Malzeme Kalitesi İçin Kum Eşdeğeri

Tane uzunluğu

Tane Yoğunluğu Ve Su Emme Oranı

İri Agregaların Tane Şekli

İri Agregaların Donma Çözünme Direnci

Gevşek Yığın yoğunluğu

Parçalanma Direnci (Los Angeles)

Asitte Çözünebilen Sülfat

Klorürler

Toplam Kükürt

Hafif Organik Kirleticiler

Humus Muhtevası

Fulvo Asit Muhtevası

Organik Madde Karşılaştırmalı Basınç mukavemeti

Organik Madde Karşılaştırmalı Priz Süresi

Hacim Kararlılığı - Kuruma Büzülmesi

Alkali Silika Reaksiyonu

Aşınmaya Karşı Direnç (Mikro Deval)

İri Agregalarda Ezilmiş Ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesi

İnce Agregaların Köşeliliği

Yüzey Tabakalarında İri Agregaların

Cilalanmaya Karşı Direnci

Agregaların Bitümlü Bağlayıcılarla Olan Uyumu

Sonnenbrand Bazalt Deneyi

Petrografik Analiz

 

AGREGA KULLANIMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Agregalar oldukça yaygın bir kullanım alanına sahip olup yol yapımı,inşaat özelliklede beton üretiminde kullanılmaktadır. Toplam betonun ağırlıkça %80' inin agregalardan oluşmaktadır. Agrega; bilindiği üzere çimento ve su ile betonu oluşturan temel malzemelerden biridir. Betonda agreganın kullanılması sertleşme ve beton hacim değişikliğini önlemekte veya azaltmanın yanında çevre etkilerine karşı betonunun dayanıklığını artırdığı bilinmektedir.Ülkemizde hızlı yapılaşma ve gelişmenin paralelinde talep edilen yapı malzemesi miktarının artmasıyla doğrudan agregaya olan talepde artış gözlenmiştir.

 

Kaynaklar

[1]:TS 706, TS 3529, TS 3694, TS 3526, TS 3527, TS 3530, TS 3814, TS 635, Türk Standartları Ens., Ankara.

Gösterim : 1351
Aşağıdaki formu kullanarak yorum yazabilirsiniz
 

Merkez Ofis

0532-2355519
antalya@ecelab.com.tr
Gençlik Mahallesi 1321 Sokak Okutan Apt. No:11 ANTALYA

Şube

0532-2355519
istanbul@ecelab.com.tr
Orta Mah. Demirkapı Cad. Küçük Çıkmaz Sokak No: 2/2 Bayrampaşa  İSTANBUL

Şube

0532-2355519
istanbul@ecelab.com.tr
Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:7 No:1166 Okmeydanı Şişli İSTANBUL

Temsilcilik

0505-3376198
izmir@ecelab.com.tr
Mercankent Sitesi 7465 Sokak Postacılar Mahallesi Karşıyaka İZMİR
Bu sitede istatistiki amaçlar için çerezler kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz.